Welkom op de website van de Seniorenvereniging Wijchen

De Seniorenvereniging Wijchen is een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of ouder uit Wijchen, Balgoij of Niftrik. De vereniging ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Het participeren in de samenleving staat hierbij centraal. De leden van de vereniging zijn actief, veelzijdig, komen voor zichzelf op en hebben een ruime kijk op de samenleving.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is samenwerking met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. De Seniorenvereniging Wijchen is lid van de KBO Gelderland en dus daarmee verbonden met de KBO PCOB. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid door het invullen van het aanmeldingsformulier.


Activiteiten, agenda en het laatste nieuws

Voltooid leven

Lezing “Voltooid Leven”

Deze lezing wordt gehouden op dinsdag 20 maart om 14:00 in Wijkgebouw Noorderlicht, Roerdompstraat 76, Wijchen

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Inbrengsoos Wijchen

Uitnodiging werknemers en ex-werknemers van Wijchense fabrieken.
Donderdag 22 maart 2018.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Kunst cultuur met een knipoogMuseum Huis Doorn
donderdag 5 april 2018

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Ontmoetingscentrum

Al ruim 7 jaar wordt er over een multifunctionele ruimte in het centrum gesproken. Wanneer wordt deze eigenlijk eens gerealiseerd?

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Klimop februari 2018

Deze keer onder andere de uitnodiging ledenvergadering, de Wijchense industrie en het winkeltje in de Meander.

Wilt u meer weten?

Bezoek na een overlijden

Wanneer u een zwaar verlies hebt geleden en bezoek van bestuursleden op prijs zou stellen, laat ons dat dan weten.

Wilt u meer weten?