Welkom op de website van de Seniorenvereniging Wijchen

De Seniorenvereniging Wijchen is een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of ouder uit Wijchen, Balgoij of Niftrik. De vereniging ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Het participeren in de samenleving staat hierbij centraal. De leden van de vereniging zijn actief, veelzijdig, komen voor zichzelf op en hebben een ruime kijk op de samenleving.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is samenwerking met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. De Seniorenvereniging Wijchen is lid van de majeur en dus daarmee verbonden met de KBO PCOB. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid door het invullen van het aanmeldingsformulier.


Activiteiten, agenda en het laatste nieuws

Alzheimer Café Nijmegen

Alzheimer café Wijchen

Woensdag 15 januari 2020 aanvang 19.30 uur in 't Kompas. Leef je leven met dementie. Een dementiecoach biedt een frisse kijk op dementie.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Kunst cultuur met een knipoogDonderdag 9 januari 2020:
Catharijneconvent Utrecht North&South!

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Klimop

Nu in de Klimop van december:
• Nederland door vreemde ogen
• SVW 1970 - 2020
• Buurtbus Rijk van Nijmegen

Wilt u meer weten?
Alzheimer Café Nijmegen

Alzheimer café Nijmegen

Dinsdag 21 januari 2020: De rol van de huisarts in de laatste levensfase. Actueel is het onderwerp 'Levenseinde en voltooid leven'.

Wilt u meer weten?

Jubileumfeest 2020

In 2020 bestaat de Senioren Vereniging Wijchen 70 jaar. Dit vieren we op dinsdag 19 mei 2020 in een feesttent. Leden hebben gratis toegang.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Foto's kerstviering 2019

De traditionele kerstviering was op woensdag 18 december 2019 in Zaal Sterrebosch Wijchen. Op die dag zijn er diverse leuke foto's gemaakt.

Wilt u meer weten?

Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
secretariaat@seniorenwijchen.nl
T 024 300 17 80
Ledenadministratie: José Stals
T 024 679 20 09
ledenadministratie@seniorenwijchen.nl