Welkom op de website van de Seniorenvereniging Wijchen

De Seniorenvereniging Wijchen is een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of ouder uit Wijchen, Balgoij of Niftrik. De vereniging ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Het participeren in de samenleving staat hierbij centraal. De leden van de vereniging zijn actief, veelzijdig, komen voor zichzelf op en hebben een ruime kijk op de samenleving.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is samenwerking met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. De Seniorenvereniging Wijchen is lid van de KBO Gelderland en dus daarmee verbonden met de KBO PCOB. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid door het invullen van het aanmeldingsformulier.


Activiteiten, agenda en het laatste nieuws

Thumbnail Image 1

Gezondheidsfestival

Op zondag 30 september organiseert WijchenGezond een gezondheidsfestival op de markt in Wijchen. Doe inspiratie op voor een gezonde leefstijl.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

VVN opfriscursus automobilisten

De afdeling Nijmegen van Veilig Verkeer Nederland organiseert dit jaar weer een opfriscursus voor oudere automobilisten op zondag 7 oktober vanaf 9.00 uur.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Kunst cultuur met een knipoog

Donderdag 6 september 2018:
Museum Kasteel Wijchen.
Donderdag 4 oktober 2018:
Boijmans Van Beuningen Rotterdam.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Kent u het Marikenhuis?

Kennismaken met het inloophuis voor mensen geraakt door kanker. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Wijchen e.o. op 18 september.

Wilt u meer weten?
Happiness in Progress

Wandelen voor mantelzorgers

Happiness in Progress organiseert in samenwerking met MeerVoorMekaar vier gevarieerde en originele wandelingen in de gemeente Wijchen.

Wilt u meer weten?

Bezoek na een overlijden

Wanneer u een zwaar verlies hebt geleden en u een bezoek van een van de bestuursleden op prijs zou stellen, laat ons dat dan weten.

Wilt u meer weten?