Welkom op de website van de Seniorenvereniging Wijchen

De Seniorenvereniging Wijchen is een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of ouder uit Wijchen, Balgoij of Niftrik. De vereniging ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Het participeren in de samenleving staat hierbij centraal. De leden van de vereniging zijn actief, veelzijdig, komen voor zichzelf op en hebben een ruime kijk op de samenleving.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is samenwerking met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties onontbeerlijk. De Seniorenvereniging Wijchen is lid van de KBO Gelderland en dus daarmee verbonden met de KBO PCOB. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid door het invullen van het aanmeldingsformulier.


Activiteiten, agenda en het laatste nieuws

KBO PCOB

Inspiratiedag Gracieus Oud Worden

De werkgroep Identiteit en Zingeving van KBO-PCOB in Gelderland organiseert een inspiratiedag op 31 mei 2018 van 10.00-16.00 uur.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Reizen met het openbaar vervoer

Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren veel veranderd. Wil je er gebruik van maken heeft men een OV-chipkaart nodig.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Kunst cultuur met een knipoog

Donderdag 7 juni 2018:
Beeldentuin bij kasteel “Het Nijenhuis”.
Donderdag 5 juli 2018:
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Wilt u meer weten?
Thumbnail Image 1

Alzheimer Café Nijmegen

Ontmoeting voor mensen die met dementie te maken hebben.
15 mei - Juridische zaken bij dementie.
19 juni - Samen dementievriendelijk.

Wilt u meer weten?
Gemeente Wijchen

Gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen werden op 21 maart gehouden. De partijen zijn samengesteld. Daarom hebben we een brief met aandachtspunten gestuurd.

Wilt u meer weten?

Bezoek na een overlijden

Wanneer u een zwaar verlies hebt geleden en u bezoek van bestuursleden op prijs zou stellen, laat ons dat dan weten.

Wilt u meer weten?