Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Belastinginformatie 2022 en huurtoeslag 2023


Belastingservice voor senioren.
Het jaar 2022 is weer voorbij en dus ontvangt u mogelijk binnenkort de aangiftebrief inkomstenbelasting in de bekende blauwe envelop. Als u deze brief al hebt gehad, kunt hierin lezen dat pas vanaf 1 maart a.s. aangifte kan worden gedaan.

Onze belasting invulhulpen helpen veel leden van onze vereniging met het invullen van hun belastingpapieren. Ook helpen zij met het aanvragen of wijzigen van de huur- of zorgtoeslag. Zij doen dit al jaren, voor leden van de seniorenverenigingen én andere senioren. Zij zijn dus beschikbaar voor alle Wijchense senioren. In die lijn is de organisatie veranderd. De belasting invulhulpen worden voortaan aangestuurd, begeleid door MeerVoormekaar. Er verandert verder niets in werkwijze. Zij helpen u bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2021 en het eventueel aanvragen of wijzigen van toeslagen. Elke inwoner met een inkomen tot ± € 35.000, - per jaar (voor een echtpaar is dat € 50.000, -) en een vermogen beneden de heffingsvrijstelling van box 3 komt voor deze hulp in aanmerking. Het moet hierbij wel om een eenvoudige aangifte gaan.

Hebt u al eerder gebruik gemaakt van een van de belasting invullers dan kunt u deze persoon zelf benaderen om een afspraak met hem of haar te maken. Hebt u nog geen belastinghulp of wilt u iemand anders, neem dan contact op met de coördinator: Hent Hopman hopmanhent@gmail.com telefoonnummer 0487 531249 of met MeerVoormekaar: l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl telefoonnummer 024-6418459.

Voor het invullen van de aangifte wordt een onkostenvergoeding gevraagd van € 5,00  per aangifte.

Extra aandacht voor huur- en zorgtoeslag
Mogelijk heb je al bericht ontvangen over jouw toeslagen In 2023. Als je later moet bijbetalen is dit natuurlijk niet leuk. Daarom het advies om toch even te controleren of je niet te veel ontvangt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je recht hebt op hogere toeslagen. Bij de berekening van toeslagen heeft de belastingdienst al rekening gehouden met een stijging van het inkomen als gevolg van inflatie. Om zeker te weten of jouw toeslagen juist zijn berekend, kun je een proefberekening maken. Ga hiervoor naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. Als je in 2023 een hoger inkomen verwacht dan in voorgaande jaren krijg je mogelijk te hoge voorschotten. Wijziging van het inkomen is mogelijk door in te loggen op www.mijntoeslagen.nl.

Meer rechthebbenden op toeslag(en)
Kreeg je eerder geen toeslag? Het is zeker zinvol om te kijken of je in 2023 wèl hiervoor in aanmerking komt. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag. Dit komt doordat de inkomensgrenzen zijn verhoogd.

Zorgtoeslag
Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag als je inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit € 31.998 per jaar. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per jaar. In 2022 was dit € 40.994 per jaar. De extra verhoging van de inkomensgrens geldt alleen voor het jaar 2023. Om te zien of je recht hebt op zorgtoeslag maak je een proefberekening. Vraag de zorgtoeslag aan in Mijn toeslagen als je hiervoor in aanmerking komt. 

Huurtoeslag
Voor de huurtoeslag geldt geen echte inkomensgrens. Bij een hoger inkomen of een hogere huur kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. Krijgt je nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien of je huurtoeslag kunt krijgen. In 2022 heb je recht op huurtoeslag als de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar € 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als je er recht op hebt. Vergeet niet bij het maken van een proefberekening de vermogenstoets toe te passen.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen!

Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: Cor van der Wielen
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09