Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Disclaimer

U bezoekt de website van de Senioren Vereniging Wijchen. De informatie hierop wordt verzorgd en onderhouden door deze vereniging en valt onder de copyright daarvan. De Senioren Vereniging Wijchen is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. We garanderen niet dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan de informatie op alle pagina’s van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze website. Verwijzingen naar websites, die niet door de Senioren Vereniging Wijchen worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Seniorenvereniging Wijchen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen deze niet instaan voor de juistheid, inhoud en/of het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de Seniorenvereniging Wijchen worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, foto’s of informatie in welke vorm dan ook, zijn eigendom van de Seniorenvereniging Wijchen. Het is verboden de informatie van deze website te distribueren, te kopiëren of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Senioren Vereniging Wijchen.

© 2022 Senioren Vereniging Wijchen. Alle rechten voorbehouden.


Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: Cor van der Wielen
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09