Regel nu je levenstestament!


Waarom een levenstestament? In uw levenstestament bepaalt u zelf wie uw zaken regelt of medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Met het levenstestament houdt u zelf de regie, ook onder moeilijke omstandigheden. Het is belangrijk het levenstestament nu te regelen, nu u nog in staat bent zelf beslissingen te nemen en niet pas als u niet meer wilsbekwaam bent, want dan is dit niet meer mogelijk.
Levenstestament

Wilsbekwaamheid en levenstestament
Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. In die situaties is het goed erover na te denken wie uw financiële belangen en medische wensen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen in een levenstestament of volmacht. Voorwaarde is dat u op het moment van vastleggen en ondertekenen van de akte wilsbekwaam bent.

Wilsbekwaamheid - u overziet de gevolgen van uw beslissing
Iemand die zelfstandig zijn beslissingen kan nemen, noemen we wilsbekwaam. Bij iedere rechtshandeling, zoals het kopen of verkopen van een huis, het opstellen van huwelijkse voorwaarden of het afsluiten van een testament moet u in staat zijn zelf beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te overzien. De notaris moet hier volgens de wet altijd alert op zijn. Stel dat u wilsonbekwaam bent en bijvoorbeeld toch nog een levenstestament afsluit, dan is deze akte niet geldig (nietig). Twijfelt de notaris of u nog in staat bent om uw wensen vast te laten leggen in een levenstestament? Dan zal hij – met uw toestemming – een onafhankelijk arts inschakelen om dit te toetsen, bijvoorbeeld een VIA-arts.

Levenstestament en volmacht - wat is het verschil en voor welke situaties regelt u dit?
In een levenstestament of volmacht staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt dan iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Verschil levenstestament – testament Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Verschil levenstestament – volmacht
In een volmacht legt u vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.
Meer over het opstellen en regelen van een levenstestament of volmacht:
• Wat regel ik met een levenstestament of volmacht?
• Wanneer maak ik een levenstestament of volmacht?
• Hoe maak ik een levenstestament of volmacht en wie kan dit inzien?
• Hoe voorkom ik dat een levenstestament of volmacht wordt gebruikt voor zaken die ik niet wil?

Checklist en brochures
Om u alvast na te laten denken over welke keuzes u wilt maken, kunt u de checklist invullen. Met deze vragenlijst kunt u het gesprek met de notaris voorbereiden. Als u een vraag niet begrijpt of het antwoord (nog) niet weet, dan is dat niet erg. In het gesprek met de notaris kunt u om uitleg vragen en doorpraten over de voordelen en nadelen van de keuzes.

Naar de notaris
Vraag een onafhankelijk advies bij een notaris bij u in de buurt. Hij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hebt u zich ingelezen en besluit u naar de notaris te gaan? Bereid uw bezoek dan voor met de tips op deze pagina op het gesprek bij de notaris.

Levenstestament


Jan Terlouw over ouder worden | KBO-PCOB vernieuwt!