Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Historische nieuwsberichten1 maart 2022

Timing belangrijk bij testament


Senioren massaal naar de notaris om laatste wensen vast te leggen

We worden steeds ouder, maar niet iedereen houdt het overzicht en inzicht in de eigen financiële situatie. Het laten opstellen van levenstestament is om die reden steeds populairder, vorig jaar sloten notarissen er bijna 170.000 af. Een levenstestament is een uitkomst, maar ook niet zaligmakend. Enkele tips en waarschuwingen.

Veel ouderen boven de 55 jaar zijn terdege bewust dat met het ouder worden ook de cognitieve vaardigheden om financiële kennis te begrijpen en er naar te handelen, afnemen. In de Verenigde Staten heeft driekwart van de 55-plussers hun financiële zaken via een testament of volmacht te hebben geregeld, zo blijkt uit onderzoek onder Amerikaanse klanten van vermogensbeheerder Vanguard die ook op de Nederlandse markt actief is.

In ons land nam het aantal afgesloten levenstestamenten toe van iets meer dan 5000 in 2013 naar maar liefst een kleine 170.000 vorig jaar. De meeste ouderen worstelen wel met de vraag wanneer de controle over de financiën het beste kan worden overgedragen aan een kind, broer of zus of een andere vertrouwde tussenpersoon.

Achteruitgang
Het meest ideale moment noemen ouderen na de eerste tekenen van cognitieve achteruitgang, maar wel nog vóór ze volledig onbekwaam worden. Meer dan een derde van de ondervraagden in het Vanguard-onderzoek vreest dat, zelfs met de juiste documentatie en een vertrouwenspersoon, de overdracht alsnog verkeerd kan uitpakken. En geschiedt de overdracht van de financiële controle te laat dan rekenen sommige ouderen dat ze 30% van hun netto vermogen zullen verliezen.

De tijd waarin het brein nog optimaal functioneert is uiteraard het beste moment om een levenstestament te laten vastleggen. Naast eventueel medische zaken over bijvoorbeeld euthanasie, kunnen in deze akte ook financiële zaken aan een gevolmachtigde worden toevertrouwd, zoals het regelen van bankzaken, beleggingen, verkoop van de woning of het doen van schenkingen. In het levenstestament wordt ook vastgelegd onder welke voorwaarden die volmacht dan ingaat.

Toch waarschuwen notarissen voor misbruik, ook al geniet het een kind, familielid of allerbeste vriend het volste vertrouwen om controle over de financiën te krijgen. Volgens politiecijfers zijn jaarlijks minstens 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik. Dat gaat van stelen van sieraden tot het plunderen van de bankrekening. In 85% van de gevallen is de dader een familielid. Vaak komt financieel misbruik ook pas na het overlijden naar buiten.

Notarissen adviseren daarom ook om in het levenstestament vast te leggen dat de gemachtigde aan een ander persoon rekening en verantwoording moet afleggen. Ook kan er een toezichthouder worden aangesteld, die persoon kan bijvoorbeeld nakijken welke betalingen er zijn gedaan. Volgens het platform Wijzer in Geldzaken is er een aantal belangrijke signalen die kunnen duiden op financieel misbruik. Betaalachterstanden op bijvoorbeeld de huur of energierekening, brieven van incassobureaus, bonnetjes van spullen die de oudere doorgaans niet zouden aanschaffen. Ook stickers met daarop namen op meubels of andere spullen of ineens verdwenen waardevolle spullen duiden op financieel misbruik.

In bijna veertig gemeenten bevinden zich zogeheten lokale allianties tegen ouderenmishandeling waar dergelijke misstanden gemeld kunnen worden, maar ook de huisarts of hulploket VeiligThuis kunnen gewaarschuwd worden.

Misbruik

Ook banken zeggen scherp te zijn op financieel misbruik bij ouderen. Transacties worden al gemonitord in het kader van fraudebestrijding of anti-witwassen. Daar komen ook signalen van misbruik van ouderen uit waar banken actie op ondernemen, zo laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. In het contact met klanten is het volgens de NVB voor bankmedewerkers wel lastig om te zien of er bij oudere klanten sprake is van verwardheid, dat ook vergeetachtigheid kan zijn die heel gebruikelijk is bij ouderen en beginnende dementie.

Bovendien mag ook alleen een arts deze vaststelling doen. Bankmedewerkers die klantcontact hebben volgen wel periodiek een training vanuit SamenDementievriendelijk, een initiatief van de overheid en Alzheimer Nederland die trainingen verzorgen voor particulieren en verschillende beroepsgroepen.

15 januari 2022

Huizen splitsen tegen woningnood


Veel ouderen hebben een te grote woning tot hun beschikking. In de krappe woningmarkt kan het splitsen van zo’n huis een oplossing zijn. Toch kleven er nogal wat haken en ogen aan. De ene gemeente stapelt de eisen voor splitsing op, terwijl de ander soepel meewerkt. Maar: „Gesplitst blijft wel gesplitst.”

Kerkhof vertelt vol trots over de gesplitste woning die volledig gasloos en energieneutraal is. „We hebben beneden een prachtig appartement gecreëerd waar Liesbeth en ik de rest van ons leven kunnen blijven wonen en boven woont een dame die jarenlang op een woning heeft gewacht en aan de normen voor sociale huur voldoet.” Die laatste opmerking is belangrijk voor hem. „We doen het niet uit financieel gewin, daarom volgen we de normen voor sociale huur.”


Maar of de huurster kan blijven zitten is alleszins onzeker. De gemeente IJsselstein weigert een omgevingsvergunning te verstrekken die noodzakelijk is voor de splitsing. Er ligt nu een dwangbevel waar de bewoners zich tegen verzetten. „We moeten de tweede voordeur verwijderen en de extra keuken en badkamer ontmantelen”, vertelt Kerkhof, die geenszins van plan is dat te gaan doen.

Kerkhof benadrukt dat hij de gemeente van begin af aan van zijn plannen op de hoogte heeft gebracht. „Er leek geen vuiltje aan de lucht. Wel zijn onze directe buren erop tegen, omdat zij vrezen voor hun privacy.”

De reden dat de gemeente weigert de vergunning te verstrekken is volgens Kerkhof omdat er niet genoeg parkeerplaatsen voor de twee woningen zouden zijn. „We hebben hier diverse oplossingen voor aangedragen, zo kunnen we op eigen terrein extra plekken creëren en hebben zelfs vier parkeerplekken gehuurd op een bedrijventerrein op 220 meter loopafstand. Maar de gemeente staat nergens voor open. Terwijl twee verkeersdeskundigen hebben aangetoond dat de gemeente met verouderde normen werkt.”

De gemeente IJsselstein is om een reactie gevraagd, maar laat weten geen mededelingen te doen over dossiers waarvoor een gerechtelijke procedure loopt.

Alle 345 gemeenten bepalen zelf hun beleid rondom het splitsen van woningen en gaan daar heel verschillend mee om. De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) bevestigt dat door de toenemende druk op de woningmarkt steeds meer gemeenten met dit vraagstuk worstelen. Het Noord-Hollandse Bergen, waar veel ouderen riante woningen bezet houden, stimuleert het splitsen in de hoop dat er zo meerdere kleinere woningen beschikbaar komen. Sinds twee jaar zijn er geen leges meer verschuldigd voor de vergunningsaanvraag. Dat kan al snel €10.000 schelen.

„Vorig jaar hebben we 56 aanvragen gehad voor woningsplitsing”, vertelt wethouder Wonen Klaas Valkering van de gemeente Bergen. „Normaal waren dat er maar vijf of zes per jaar.” Nog niet alle aangevraagde vergunningen zijn verleend, maar als dat gebeurt betekent het dat er 56 nieuwe woningen bijkomen in de gemeente die circa 15.000 woningen telt. „Natuurlijk is het geen wonderpil voor de woningnood”, erkent Valkering. „We zijn ook bezig met nieuwbouw, maar die staan er niet morgen.” De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Bergen tien tot twaalf jaar.

De wethouder ziet drie verschillende motivaties om woningen te splitsen: „Allereerst heb je families die bij elkaar willen blijven wonen, omdat zoon of dochter geen woning kan vinden. Daarnaast zijn er ouderen voor wie de woning te groot is en deze via splitsing willen verkleinen, zodat het minder onderhoud behoeft en het een leuke aanvulling op het pensioen is. Tot slot zijn er de commerciële partijen die een groot pand kopen om het vervolgens tot meerdere woningen te verbouwen.”

Wel moeten aanvragers aan de gestelde eisen voldoen. „Omwille van de privacy en ter voorkoming van geluidsoverlast stimuleren we alleen splitsing van vrijstaande woningen en appartementsgebouwen. Ook moeten er voldoende parkeerplekken op eigen terrein gerealiseerd kunnen worden.” Gemeenten kunnen verschillende redenen hebben om een vergunning te weigeren,. Bijvoorbeeld als er naar hun mening al teveel gesplitste woningen zijn, als er teveel huishoudens in een straat of wijk komen of als de parkeerdruk daardoor te hoog wordt”, somt Hans Andre de la Porte van Vereniging Eigen Huis op. De VNG voegt daar aan toe dat sommige gemeenten voorzichtig zijn, omdat het ook kan leiden tot kamergewijze verhuur of huisvesting van arbeidsmigranten.

Maar ook als de gemeente welwillend staat over het verlenen van de benodigde vergunning, waarschuwt André de la Porte voor de vele andere haken en ogen die er bij komen kijken. „Allereerst is er vaak een ingrijpende verbouwing nodig om je huis geschikt te maken voor splitsing. Het verhuurde deel moet worden verbouwd volgens de eisen van het bouwbesluit met eigen ingang, aansluitingen en veiligheids- en duurzaamheidseisen. Vervolgens krijg je huurders die mogelijk voor overlast kunnen zorgen en je bent als huisbaas verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties.”

De woordvoerder van VEH wijst ook op de huurbescherming, waardoor het vaak niet eenvoudig is om een huurder te laten vertrekken. „Als de eigenaar het huis later wil verkopen verkoopt hij het mogelijk in verhuurde staat, dus met een huurder erbij. Verkoop breekt immers geen huur. Hierdoor kan de verkoopbaarheid van de woning flink afnemen. Bovendien kan door de splitsing ook de waarde afnemen.” Als er bij de verkoop geen huurder meer in het spel is, kan de eigenaar ook besluiten de splitsing ongedaan te maken. „Ook hiervoor is toestemming van de gemeente nodig, omdat er dan een woning uit het woningbestand wordt onttrokken”, legt André de la Porte uit. En met de huidige woningnood zal niet elke gemeente die toestemming geven. Bergen bijvoorbeeld niet. „Eenmaal gesplitst, blijft gesplitst”, zegt Valkering resoluut.

Hoewel door woning splitsen het woningtekort een klein beetje wordt opgelost, verwacht André de la Porte niet dat senioren in te grote woningen dat massaal gaan doen. „Het is te veel gedoe, dan kun je beter kamers gaan verhuren. En als je dat doet voor kinderen van vrienden of bekenden weet je ook nog eens wie je in huis krijgt.” Het verhuren van een kamer zien Kerkhof en Scholtens als optie om hun huidige huurder haar woning niet te ontnemen. „We hebben een eigen bedrijf op ons adres gevestigd dus als het echt niet anders kan, richten we in de tweede woning een klein kantoor in en zetten we de naam van ons bedrijf op de tweede voordeur”, klinkt het strijdvaardig. „De badkamer en keuken laten we dan zitten, ik denk niet dat ze dat kunnen verbieden in onze eigen woning. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan is ons laatste alternatief een mooie woning de komende twintig jaar leeg te laten staan”, eindigt hij teleurgesteld.

15 decmber 2021

Wat is spoofing


We spreken van spoofing als er een trucje gebruikt wordt om een andere identiteit aan te nemen. Een bekend voorbeeld van spoofing is bijvoorbeeld het krijgen van een (phishing)mail van jouw eigen e-mailadres of zogenaamd namens een bestaand e-mailadres van een bank. Er bestaan meerdere varianten van spoofing.

Verwijder deze e-mail meteen. Klik in de e-mail nergens op.

Voorbeelden van spoofing

Mijn overheid spoofing


Post NL spoofing
25 november 2021

Berucht computervirus spookt weer rond om je bankgegevens te stelen


Cybercriminelen
Een van de gevaarlijkste cybercriminele netwerken ooit werd begin dit jaar uitgeschakeld, maar is sinds vorige week weer actief en bezig aan een opmars. Experts vrezen door de wederopstanding van Emotet voor een forse, wereldwijde toename van phishingmails en digitale inbraken, schrijft het AD. Opsporingsdiensten monitoren de ontwikkelingen.

Emotet was tot een jaar geleden verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van alle kwaadaardige besmettingen van computers wereldwijd. Via honderden servers leverden cybercriminelen het virus per e-mail dagelijks af aan 100.000 mailboxen. Uiteindelijk konden ze zo jaarlijks inbreken op een miljoen computers van bedrijven en particulieren. Het veelzijdige virus stal op die computers bankgegevens en creëerde toegang tot netwerken waarop criminelen gijzelsoftware konden verspreiden.

'Emotet is een bedreiging voor consumenten'
Tien maanden nadat opsporingsdiensten Emotet uitschakelden, zagen cyberexperts het virus afgelopen week weer opduiken. 'Slecht nieuws', zegt Dave Maasland van cyberveiligheidsbedrijf ESET Nederland. Hij noemt Emotet 'de ideale achterdeur voor cybercriminelen' en vindt het 'een serieuze bedreiging voor Nederlandse bedrijven en consumenten'.

Beschermen tegen het virus Hoe bescherm je je gegevens tegen Emotet? Europese opsporingsdienst Europol schrijft dat je daarvoor twee dingen nodig hebt: updates en oplettendheid. Het is belangrijk om je antivirusprogramma up-to-date te houden, net zoals het besturingssysteem van je computer. Daarnaast moet je je e-mails kritisch bekijken. Open niet zomaar een mail - en zeker niet een bijlage - als je de afzender niet kent.

Zijn mijn gegevens gestolen door deze cybercriminelen?
Toen Emotet werd uitgeschakeld door autoriteiten, heeft de Nederlandse politie gestolen gegevens in beslag genomen. Daar zaten e-mailadressen en wachtwoorden bij. Wil je weten of de jouw data daar tussen zitten? Controleer dat dan op de website van de politie.

1 november 2021

Senioren ongerust over stijgende energierekening


Focus
Het is goed dat het kabinet plannen maakt om de hoge energierekening aan te pakken, want de stijgende prijzen zorgen onder senioren voor onrust, blijkt uit onderzoek voor de senioren. Van de senioren die een hogere energierekening verwachten (69%), is maar liefst driekwart (74%) licht tot zeer bezorgd over de oplopende energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie. Piet: “Met de koude en donkere dagen op komst wil je onbezorgd de verwarming opendraaien en een gezellig lampje aanzetten. Maar zo vanzelfsprekend als dat was, is dat nu een reden tot zorg. Men vraagt zich af of deze winter een koude kermis wordt.”

Een deel van de groep senioren die een hogere energierekening verwachten, zal daarom op andere zaken gaan bezuinigen, zoals horeca, vakanties en boodschappen. Een kleine groep (15%) denkt zelfs door de hogere energiekosten in de financiële problemen te komen. Voor de meeste senioren (74%) geldt in ieder geval dat ze bewuster met energieverbruik om zullen gaan. Piet: “Gelukkig verwachten de meeste senioren niet in de financiële problemen te komen. Maar dat geldt voor nu. Laten we dat vooral zo houden, dus een sterk energieplan voor de toekomst vanuit het (nieuwe) kabinet is wel noodzakelijk!”

Maatregelen
Dat het kabinet maatregelen treft, is ook de eis van senioren. Ruim 9 op de tien (91%) vindt dat de overheid moet ingrijpen. Bijvoorbeeld door de Nutsbedrijven weer in overheidshanden te plaatsen, meer in te zetten op waterstof, meer subsidie om huizen te isoleren en door beter overheidsbeleid met meer inzet op klimaat en verduurzaming. Slechts een kleine groep suggereert om weer gas te boren in Groningen en het Waddengebied.

Onderzoek In totaal hebben 1.391 Nederlandse senioren meegedaan aan deze flitspeiling, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. Het onderzoek is onlangs afgerond.

1 oktober 2021

Analyse Koopkracht

Sinds de kredietcrisis zijn de meeste pensioenen niet of nauwelijks geïndexeerd. Tot frustratie van KBO-PCOB bestaat er, vooral voor gepensioneerd overheids- en zorgpersoneel, ook voor 2022 weinig uitzicht op indexatie (verhoging van de pensioenen in verband met hogere prijzen). Een schrale troost is dat een korting op het pensioen in 2022 naar verwachting niet aan de orde is bij de meeste pensioenen. Minister Koolmees werkt nog steeds aan zijn wet voor een nieuw pensioenstelsel. Naar verwachting zal hij deze begin 2022 bij de Tweede Kamer indienen, zodat de nieuwe wetgeving in 2023 kan ingaan. Het is de bedoeling dat het in het nieuwe stelsel makkelijker wordt de pensioenen te indexeren, maar de daadwerkelijke overstap van pensioenfondsen naar een nieuwe werkwijze zal nog jaren in beslag nemen. KBO-PCOB wil dat er in de tussentijd naar oplossingen wordt gezocht om te voorkomen dat de periode waarin gepensioneerden op een houtje moeten bijten, oploopt tot 15 of 20 jaar.

AOW-leeftijd drie maanden omhoog
In het pensioenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de verhoging van de AOW-leeftijd. Voor 2022 betekent dit, dat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog gaat naar 66 jaar en 7 maanden.

Koopkracht
De koopkracht van een ‘doorsnee’ gepensioneerde verbetert volgens minister Koolmees in 2022 met 0,1%. Dit betekent dat de helft van de gepensioneerden nog slechter af is en dat velen er in koopkracht op achteruit gaan. AOW’ers met alleen AOW gaan er in 2022 0,2% op vooruit. Stellen met AOW en een aanvullend pensioen zien hun koopkracht echter dalen. Hoewel de koopkrachtontwikkeling in 2022 ook voor de meeste andere groepen niet florissant is, is er bijzondere reden tot zorg over de portemonnee van gepensioneerden. Vergeleken met werkenden is hun koopkracht in 2020 en 2021 al behoorlijk achtergebleven, en daar komt nu dus weer een jaar van stilstand bij. Het is hard nodig dat de politiek gepensioneerden hiervoor compensatie gaat bieden. Een geruststelling is wel dat het eigen risico voor de ziektekosten niet verder omhoog gaat, zoals eerder gepland. Het eigen risico blijft 385 euro.

Scholing
Per 1 maart 2022 gaat naar verwachting de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) van start. Deze regeling komt in de plaats van de belastingregeling voor het stimuleren van scholing. Op basis van de STAP-regeling kunnen werkenden en niet-werkenden tot € 1.000 subsidie aanvragen voor een scholingsactiviteit. In samenhang hiermee komt er een regeling scholingsadviezen. Minister Koolmees is van plan om in oktober 2021 een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de mogelijkheden om STAP-gelden te reserveren voor groepen die moeite hebben om op eigen kracht de weg naar het STAP-budget te vinden. KBO-PCOB vindt dat ook oudere werknemers moeten worden gestimuleerd om een beroep op de STAP-regeling te doen.

Steeds meer jonge senioren financieel kwetsbaar
Vlak voor Prinsjesdag is er een rapport van onderzoeksbureau Regioplan verschenen waarin alarm wordt geslagen over de grote en groeiende groep jonge senioren die financieel ongezond de AOW in gaat. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KBO-PCOB en de collega-seniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. Meer dan 147 duizend huishoudens in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar hebben een laag inkomen (in 2019 € 1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meesten (bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Verder heeft bijna een kwart (ca. 24%) van de jonge senioren een uitkering. De seniorenorganisaties maken zich zorgen over de financiële kwetsbaarheid van deze jonge senioren en vinden dat het kabinet maatregelen moet nemen die ervoor zorgen dat zij financieel worden ontzien en een steuntje in de rug krijgen bij het vinden van betaald werk. Stoppen met het aantasten van de uitkeringshoogte voor jonge senioren, en de arbeidsongeschiktheidsverzekering meer toegankelijk maken voor mensen die voor een beperkt deel arbeidsongeschikt zijn (maar in de praktijk moeite hebben met het vinden van een geschikte baan). Dit zijn enkele voorstellen die de seniorenorganisaties hebben gedaan.1 september 2021

Open Monumentendag 2021


Open Monumentendag Wijchen opent de 35ste editie van het monumentenweekend in de St. Annakerk in Bergharen op zaterdag 11 september om 12:00 uur. Dit jaar is er extra aandacht voor de gebrandschilderde glas-in-loodramen in de acht opengestelde kerken.

Gebrandschilderd glas-in-loodraam Oude VictorGebrandschilderd glas-in-loodraam Oude Victor
Detail glas-in-lood H. Antonius AbtDetail glas-in-lood H. Antonius Abt

Burgemeester Marijke van Beek opent om 12:00 uur, de kijkwijzer ‘Kerkramen in de gemeente Wijchen’ wordt aangeboden, en zangduet ‘Cute Eyes’ brengt drie zangstukken ten gehore; ‘Il bianco e dolce cigno’, van Jacob Arcadelt (16de eeuw). ‘The long day closes’. ‘As torrents’, van Arthur Sullivan (1868).

Om 13:00 uur verzorgt Jo Bormans een lezing over het gebrandschilderde glas-in-lood in kerkramen. Reserveren voor een plek in gemeenschapshuis ‘de Zandloper’ is, i.v.m. het coronaprotocol, noodzakelijk. Een e-mail kan naar: omd.tweestromenland@outlook.com. Er zijn zestien monumenten opengesteld. Toegang tot de monumenten en georganiseerde activiteiten is altijd gratis.

St. Annakerk BergharenSt. Annakerk Bergharen
Alfa Omega glas-in-lood St. AnnaAlfa Omega glas-in-lood St. Anna


15 augustus 2021


Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar


Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV.

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de OV-ambassadeurs. De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

Tijdens de vakantieperiode van 12 juli tot en met 31 augustus 2021 is het telefonisch spreekuur alléén bereikbaar in de ochtenden.

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

OV ambassadeur


1 augustus 2021


Persoonlijke situatie gewijzigd? Recht op huurtoeslag?


Met pensioen gaan, scheiden, het verliezen van een partner. Het leven zit vol veranderingen. Bent u hierdoor in een huurhuis gaan wonen? Of is hierdoor het inkomen gedaald? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. U kunt tot 1 september 2021 huurtoeslag over vorig jaar aanvragen. Maak hiervoor een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. De belastingdienst zet situaties op een rij die extra aandacht verdienen.

1. Voor het eerst AOW gekregen of met pensioen
Als u in 2020 voor het eerst AOW kreeg of met pensioen ging, is uw inkomen waarschijnlijk veranderd. Hierdoor kunt u misschien huurtoeslag krijgen over 2020. Ontvangt u al langer pensioen? Ook dan is het mogelijk dat u recht heeft op huurtoeslag. Per 2020 zijn namelijk de harde inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Ook boven deze inkomensgrens bouwt de hoogte van uw huurtoeslag nu langzaam af naarmate het inkomen stijgt.

2. Uit elkaar gegaan
Bent u in 2020 gescheiden of uit elkaar gegaan? Dan moest er waarschijnlijk veel geregeld worden. Misschien bent u verhuisd en in een huurhuis gaan wonen. Of het huishoudinkomen is gedaald, omdat het inkomen van u (ex-)partner is weggevallen. Hierdoor komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Goed om te weten: ook als in 2020 de scheiding nog niet rond was, telt uw (voormalige) partner niet meer mee voor de huurtoeslag over 2020. Voorwaarde is wel dat jullie op verschillende adressen staan ingeschreven.

3. Partner overleden
Als in 2020 uw partner overleed, kwam er veel op u af. Naast de emotionele achtbaan, kan het zijn dat het inkomen erop achteruit ging. Of dat u moest verhuizen naar een huurwoning. Is dat bij u het geval? Dan is het de moeite waard om te checken of u recht hebt op huurtoeslag over 2020.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan
Is een van bovenstaande situaties herkenbaar voor u? Check dan of u huurtoeslag kunt krijgen over 2020 door een proefberekening te maken op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heeft u recht? Vraag de huurtoeslag over 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als u huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door via Mijn toeslagen. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.


1 juli 2021

Activiteiten


Jeu de boules

Door de versoepeling van de corona maatregelen kunnen we weer starten met enkele activiteiten zoals jeu de boules, midgetgolf en fietsen.
We gaan starten met een middag jeu de joules. In Wijchen hebben we hiervoor een prachtig complex. Er zijn een aantal buitenbanen maar ook een aantal binnenbanen. Ook bij slecht weer kan het petanque-spel gespeeld worden. Er wordt gestart met uitleg van de spelregels. Hierna is er de mogelijkheid onder het genot van een glaasje wijn, bier of fris het spel te spelen. Het beloofd een gezellige middag te worden.


- Datum: 23 juli
- Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur
- Locatie: Veenseweg 17 Alverna
- Kosten: € 5,00 p.p. inclusief een consumptie
- Betalen vóór 20 juli
- Aantal deelnemers: maximaal 50

Wanneer u bij de Pétanque vereniging Le Château-Wijchen iets wil gebruiken op eigen kosten kunt alleen met de pin betalen.
Hoe kunt u zich aanmelden? Door het te betalen bedrag over boeken naar bankrekeningnummer NL19 RABO 0158 6358 41 Senioren Vereniging Wijchen. Vermeld duidelijk uw naam en lidnummer en de activiteit waaraan u deelneemt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thérèse Loos, telefoonnummer: 024 6416698.Midgetgolf

Vandaag spelen we midgetgolf. Dit is een gezellig en niet moeilijk spel dat in groepjes van 4 wordt gespeeld. De bedoeling is met behulp van een stick een klein balletje door of langs verschillende hindernissen te slaan tot het in een van de 18 holes terecht komt. Degene die dit met het minste aantal slagen kan, heeft gewonnen.

We beginnen met een kopje koffie of thee en na het midgetgolven is er nog een lunch. Het is mogelijk om na de lunch nog een rondje te golven. Als afsluiting nog even gezellig samen zijn met een drankje.


- Datum: 3 augustus
- Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur
- Locatie: De Blije Dries, St. Jorispad 41 Wijchen
- Kosten: € 13,50 p.p. inclusief lunch
- Betalen vóór 20 juli
- Aantal deelnemers: minimaal 15

Hoe kunt u zich aanmelden? Door het te betalen bedrag over boeken naar bankrekeningnummer NL19 RABO 0158 6358 41 Senioren Vereniging Wijchen. Vermeld duidelijk uw naam en lidnummer en de activiteit waaraan u deelneemt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Piet Meurs, telefoonnummer: 024 6414160.


Fietstocht

Fietsen is voor iedereen een ontspannende bezigheid. Op deze dag gaan we niet voor het hele snelle fietsen. Ook fietsers zonder elektrische ondersteuning kunnen mee. Er wordt circa 25 km gefietst met onderweg een pauze voor een frisdrankje of koffie/thee.

- Datum: 28 juli 2021
- Tijdstip: 13.00 uur
- Locatie: Voorzijde van het NS station Wijchen
- Kosten: gratis
- Aantal kilometers: 25

U hoeft zich niet aan te melden?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sjef Daverveld, telefoonnummer: 024 641 89 87.

Fietstocht

Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: José Stals
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09