Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Bezoek na een overlijden

Ons ledenbestand kenmerkt zich door een min of meer gevorderde leeftijd. Hoewel niemand heeft beloofd dat wegglijden uit dit leven in dezelfde volgorde gebeurt als geboren worden in dit leven, betekent dit feit wel dat relatief veel van onze leden het verlies van een partner mee moeten maken. Iedereen beleeft de rouwperiode daarna op een eigen manier. Gevoelens van verdriet, pijn, eenzaamheid, niet goed weten hoe verder kunnen heel heftig zijn en niemand kan deze onmacht overnemen of wegnemen. “Ze zeggen dat het overgaat, het doet nu nog zo’n zeer. Ze zeggen dat het overgaat, maar niemand zegt wanneer…”

Ook wij kunnen de tijd niet terugdraaien, kunnen niet alles zomaar weer goed maken. Wel willen wij aandacht geven, een hand reiken naar de alleen achtergebleven partner. Twee van onze huidige bestuursleden, Piet Meurs en José Stals, hebben ook dit verlies van een partner meegemaakt. Zij zijn gestart met deze bezoeken. Ze weten dat het gemis niet overgaat. Als wij, als Seniorenvereniging Wijchen, een beetje kunnen doen om de ergste, schurende pijn wat lichter te maken, zou dat al heel veel zijn. Uw verhaal steeds weer opnieuw vertellen, kan helpen het verdriet te verwerken. Ook kunnen wij u misschien op ideeën brengen om, op uw eigen tijd, weer deel te gaan nemen aan de gewone dingen in het leven.


Wanneer u een zwaar verlies hebt geleden en bezoek van Piet of José op prijs zou stellen, laat ons dat dan weten. Voor de duidelijkheid, wij zullen niet reageren op algemene overlijdensadvertenties in de krant of de Wegwijs. Alleen wanneer u ons informeert door middel van een rouwkaart naar de ledenadministratie, Wintertaling 19, 6601DZ Wijchen, zullen wij na ca. 4 weken contact opnemen en u vragen of het uitkomt als we een keer op bezoek komen. Denkt u dan aan vermelding van het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken!


Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: Cor van der Wielen
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09