VVN opfriscursus voor oudere automobilisten

De afdeling Nijmegen van Veilig Verkeer Nederland organiseert dit jaar weer een opfriscursus voor oudere automobilisten. De cursus vindt plaats op zondag 6 oktober vanaf 9.00 uur. De eigen bijdrage is € 20,--, aanmelden vóór 25 september (het aantal plaatsen is beperkt).


De cursus is bedoeld voor senioren die hun verkeerskennis willen opfrissen en die deskundig advies willen over hun rijstijl en verkeersgedrag. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder gevolg voor het rijbewijs.

De korte cursus bestaat uit drie onderdelen:
- een rit in de eigen auto met een erkende instructeur (ANWB Rijopleiding Wesseldijk)
- theoriegedeelte met aandacht voor de veranderende verkeersregels
- ogen- of reactietest

In het verkeer is de laatste jaren veel veranderd: toegenomen drukte, ingewikkelde rotondes, nieuwe verkeersborden, duurzaam rijden etc. Op hogere leeftijd nemen rijvaardigheden (waarneming, reactie) langzaam af en opfrissing van verkeerskennis verdient dan meer aandacht! Na afloop ontvangt iedere deelnemer een scorelijst met persoonlijke adviezen.

Aanmelden via de website https://nijmegen.vvn.nl of eventueel per brief aan: M.H Bots, Aalsburg 12-37, 6602 TE Wijchen