Seniorenvereniging Wijchen

Algemene voorwaarden zomeractiviteiten 2019

1.  Iedere inwoner van de gemeente Wijchen kan deelnemen aan de zomeractiviteiten. Men hoeft geen lid te zijn van de Seniorenvereniging Wijchen. Leden hiervan genieten wel voorrang als een bepaalde activiteit teveel inschrijvingen heeft. Bovendien ontvangen de eigen leden van Seniorenvereniging Wijchen een korting zoals aangegeven bij iedere activiteit. U kunt zich aanmelden als lid, kosten € 10,00 voor een half jaar, dan betaalt u de toeslag niet en heeft u voorrang bij over-inschrijving.

2.  Inschrijving voor activiteiten vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en de betaling. De organisatie heeft het recht om bij over-inschrijving van activiteiten, deelnemers te weigeren.

3.  Rolstoelbegeleid(st)ers nemen deel conform de voorwaarden en dienen zich dus ook zelf in te schrijven met een eigen inschrijfformulier en de kosten te betalen.

4.  Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn op de genoemde locatie.

5.  Uitsluitend als een activiteit niet doorgaat (bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of extreme weersomstandigheden), dan wel bij over-inschrijving, wordt men daarover telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Lees, voordat u deelneemt aan een activiteit, altijd eerst uw e-mail. Noteer goed waarvoor u inschrijft in uw agenda of kalender!

6.  Uitsluitend als een activiteit niet doorgaat, of bij over-inschrijving wordt de deelnemersbijdrage terugbetaald. In alle andere gevallen is betaling van het deelnemersgeld definitief. Op basis van deze inkomsten worden afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Mocht u onverhoopt nog afzien van deelname, dan zal er dus géén deelnemersbijdrage worden terugbetaald.

7.  De organisatie van de zomeractiviteiten is niet aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de deelnemer of aan eigendommen van de deelnemer, noch aansprakelijk voor de schade die een deelnemer toebrengt aan derde(n). Deelname is geheel voor eigen rekening en risico.

8.  Van alle activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website: www.seniorenwijchen.nl geplaatst en er wordt een fotoboek gemaakt. Door deelname aan de zomeractiviteiten geeft u toestemming dat deze foto’s worden gebruikt. Zij zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Wanneer u niet op de foto wilt, kunt u dit bij desbetreffende activiteit melden.



Vervoer per OpStap
Bij veel activiteiten dient u met eigen vervoer naar de aangegeven locatie te komen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u bij de activiteiten in de gemeente Wijchen gebruik maken van de OpStapbus van MeervoorMekaar.
U dient minimaal een dag van tevoren contact op te nemen. Dit doet u door op een werkdag tussen 08.30 en 10.00 uur te bellen naar: 024 6421999. De kosten voor de OpStapbus zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de bijdrage van de activiteiten.

Vervoer als meerijder
Meerijders en chauffeurs die meerijders willen meenemen worden verzocht dat tijdig aan de contactpersoon door te geven ter afstemming. De meerijbijdrage rekent u zelf met de chauffeur af!

Inschrijving en betaling (uiterlijk 1 juli 2019)

Het inschrijven van elke deelnemer, dus ook van elke begeleider, geschiedt door:

A.  Inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier
Dit inschrijfformulier vindt u in deze brochure. Het ingevulde inschrijfformulier dient u af te geven of in een gefrankeerde envelop te zenden aan: Z.S.W, p/a De Meren 1419, 6605 XX Wijchen. Een extra inschrijfformulier kunt u zelf kopiëren, of downloaden van de website: www.seniorenwijchen.nl/leden/zomeractiviteiten. Inschrijving kan ook geschieden door invullen van het inschrijfformulier op de website: www.seniorenwijchen.nl/leden/zomeractiviteiten. Dit geniet de voorkeur!

B.  Betaling
De betaling van het totaalbedrag van uw deelnemersbijdrage(n) doet u op bankrekeningnummer NL91 RABO 0117 2681 19 van de KBO afdeling Wijchen onder vermelding van Zomeractiviteiten Seniorenvereniging Wijchen en het nummer of de nummers van de door u gekozen activiteiten (zie linker kolom activiteitenlijst). De overboeking graag gelijktijdig met de inzending van het inschrijfformulier doen. Denk er aan dat u beide doet.

C.  Uw inschrijfformulier en uw betaling dienen 1 juli 2019 te zijn ontvangen
Deelnemers die een e-mailadres opgeven ontvangen een bevestiging van de inschrijving.
TIP: Maak een kopie van het inschrijfformulier en bewaar dit thuis om na te kijken waarvoor u zich precies heeft aangemeld. Ook kunt u op de activiteitenlijst de activiteiten aankruisen waaraan u deelneemt.

D.  Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de activiteit of, bij herhaling niet bereikbaar, in noodgevallen, kunt u een van de anderen bellen:

  •    Martien van Berkel

  • tel. 024 3001780

  •    Mariet Cruijsen

  • tel. 024 6417182

  •    Elly van den Hoogen

  • tel. 024 6635527

  •    Thérèse Loos

  • tel. 024 6416698

  •    Piet Meurs

  • tel. 024 6414160